•    OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
  • 01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2023 r.

"Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej"

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020 – 2023 poprzez utworzenie miejsc pracy, powołanie grup inicjatywnych oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze realizowane na terenie województwa podkarpackiego (powiaty subregionu IV: jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, miasta Przemyśl).

O projekcie

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie 407 miejsc pracy, powołanie grup inicjatywnych oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze realizowane na terenie woj. podkarpackiego

Udzielane wsparcie

Projekt umożliwia skorzystanie z szerokiego wachlarza wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla Twojej organizacji. Zobacz pełną listę możliwego wsparcia.

Warunki przystąpienia

Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić. aby przystąpić do projektu i skorzystać z oferowanego wsparcia dla Twojej firmy.

Harmonogram wsparcia

Planowane wsparcie w najbliższych miesiącach 2020 roku w ramach realizowanego projektu: