•    OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
  • 01 styczeń 2017 r. – 31 grudzień 2019 r.

"Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej"

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2017 – 2019 poprzez utworzenie 224 miejsc pracy, powołanie grup inicjatywnych oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze realizowane na terenie województwa podkarpackiego (powiaty subregionu IV: jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, miasta Przemyśl).

O projekcie

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie 224 miejsc pracy, powołanie grup inicjatywnych oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze realizowane na terenie woj. podkarpackiego

Udzielane wsparcie

Projekt umożliwia skorzystanie z szerokiego wachlarza wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla Twojej organizacji. Zobacz pełną listę możliwego wsparcia.

Warunki przystąpienia

Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić. aby przystąpić do projektu i skorzystać z oferowanego wsparcia dla Twojej firmy.

Harmonogram wsparcia

Planowane wsparcie w najbliższych miesiącach 2017 roku w ramach realizowanego projektu:

  • Spotkania animacyjne prowadzone przez animatorów we współpracy z doradcami kluczowymi
  • Nabór wniosków
  • Spotkania animacyjne prowadzone przez animatorów we współpracy z doradcami kluczowymi
  • Spotkania animacyjne prowadzone przez animatorów we współpracy z doradcami kluczowymi
  • Spotkania animacyjne prowadzone przez animatorów we współpracy z doradcami kluczowymi
Rozmiar czcionki
Ustawienia kolorystyki