Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniają się zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest CARITAS Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.

Współadministratorem Państwa danych jest Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów.

Osobą wyznaczoną przez Administratora danych w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych jest: Inspektor Ochrony Danych – Magdalena Litwin, kontakt: m.litwin@caritas.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z działalnością Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzonego przez CARITAS Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu oraz przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane w naszej instytucji:

  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
  • nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody.
    Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów oraz wynikających z ich tytułu roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1 w Przemyślu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Z poważaniem,
Dyrektor CARITAS Archidiecezji Przemyskiej