Seminaria edukacyjne realizowane są na terenie subregionu IV województwa podkarpackiego, obejmującego powiaty: jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, miasto Przemyśl.