Ogłaszamy nabory wniosków o udzielenie mikrograntów:


Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:


Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla nowych Przedsiębiorstw Społecznych:


NABÓR ZAMKNIĘTY

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19